Question
Cập nhật vào
3 Thg 4 2017

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Hong Kong)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 夠鐘 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Hong Kong)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Hong Kong)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Hong Kong)

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Trung (Taiwan) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Trung (Hong Kong)

 • Tiếng Trung (Hong Kong)

 • Tiếng Trung (Hong Kong)

 • Tiếng Trung (Hong Kong)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 夠鐘.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question