Question
Cập nhật vào
18 Thg 8 2022

  • Tiếng Nga
  • Tiếng U-crai-na Tương đối thành thạo
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
Câu hỏi về Tiếng Đức

Đâu là sự khác biệt giữa Der Kuli Das Stift ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Der Kuli và Das Stift ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question