Question
Cập nhật vào
6 Thg 9 2022

  • Tiếng Filipino
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Đức

Meine Eltern hatten bei mir einen richtigen Ordnungsfimmel.

What does that mean?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Filipino
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Meine Eltern hatten bei mir einen richtigen Ordnungsfimmel.

What does that mean?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question