Question
Cập nhật vào
15 Thg 9 2022

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
‎
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question