Question
Cập nhật vào
15 Thg 9 2022

  • Tiếng Ba Tư Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 口口聲聲 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Ba Tư Tương đối thành thạo

  • Tiếng Ba Tư Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 口口聲聲.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question