Question
21 Tháng chín

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 皆さま、右側/左側/前方をご覧ください。

お疲れ様でございました。

ホテルに到着いたしました。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 皆さま、右側/左側/前方をご覧ください。

お疲れ様でございました。

ホテルに到着いたしました。
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question