Question
Cập nhật vào
22 Tháng chín

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa mình tôi ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa mình và tôi  ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question