Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 良い天気の日が続いたおかげで仕事が早く済んだ

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 良い天気の日が続いたおかげで仕事が早く済んだ
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question