Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Thái

Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? ลาก่อน是什麼意思

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? ลาก่อน是什麼意思
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question