Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Thái

แบบว่าชอบรักษา อยู่นานๆเรี่อยไป có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này แบบว่าชอบรักษา อยู่นานๆเรี่อยไป có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question