Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Thái

Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? 나는 태국어 공부를 하는 중입니다.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? 나는 태국어 공부를 하는 중입니다.
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question