Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Em di lam sao ko cho anh biet

Anh vut rac
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Em di lam  sao ko cho anh biet

Anh vut rac có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question