Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Séc
Câu hỏi về Tiếng Thái

Đâu là sự khác biệt giữa โอบ
กอด ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Thái
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa โอบ
 và กอด ?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question