Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Đức

Đâu là sự khác biệt giữa Urteile selbst. Urteile selber. (ich weiß das ist falsch…) Wann benutzt man selbst und wann selber? ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Urteile selbst. và Urteile selber. (ich weiß das ist falsch…) và Wann benutzt man selbst und wann selber? ?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question