Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Bonsoir

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Bonsoir
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question