Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Thái

Đâu là sự khác biệt giữa ดู แลดู ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

มานีแลดูมือชูใจ
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa ดู và แลดู ?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question