Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ba Lan
Câu hỏi về Tiếng Đức

warum hat 'möchten' kein Infinitiv?

Danke
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này warum hat 'möchten' kein Infinitiv?

Danke có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question