Question
22 Tháng chín

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Đức

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Perücke . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Đức

  • Tiếng A-rập
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Perücke.
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question