Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? いいニュースがあるよ。私には難しい言葉が多いから、メモを見ながら言うね。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? いいニュースがあるよ。私には難しい言葉が多いから、メモを見ながら言うね。
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question