Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Đâu là sự khác biệt giữa puis et puis ensuite et ensuite ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa puis và et puis  và ensuite  và et ensuite  ?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question