Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Đức

"Zu viel Vertrautheit birgt die Gefahr der Geringschätzung"

Geringschätzung
birgt
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này "Zu viel Vertrautheit birgt die Gefahr der Geringschätzung"

Geringschätzung
birgt có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question