Question
22 Tháng chín

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Est-ce que mon phrase est correct

On utilise( l') devant un nom commence avec h muet ou une voyelle.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Haiti

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Haiti

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Nhật Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Est-ce que mon phrase est correct

On utilise( l') devant un nom commence avec h muet ou une voyelle.
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question