Question
Cập nhật vào
23 Thg 9 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? 後輩たちから職場の状況を聞いた。私と働いていたときより難しい業務を任されていて、頼もしく感じた。

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? 後輩たちから職場の状況を聞いた。私と働いていたときより難しい業務を任されていて、頼もしく感じた。
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question