Question
Cập nhật vào
23 Thg 9 2022

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? 钢笔

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? 钢笔
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question