Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? 彼らは祝日の明日も仕事があるとのことだったので、二次会はせず、早めに解散した。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? 彼らは祝日の明日も仕事があるとのことだったので、二次会はせず、早めに解散した。
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question