Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

When i saying of date
Day date month?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
When i saying of date 
Day date month?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question