Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Indonesia
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? No-carb day
炭水化物のない日
Ngày không có tinh bột
::::::::::
Câu này có đúng không ạ?

Để ăn kiêng, người đó không ăn tinh bột như là cơm và bánh mì trong một ngày đó. Trong tiếng Việt nói thế nào ạ?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? No-carb day
炭水化物のない日
Ngày không có tinh bột 
::::::::::
Câu này có đúng không ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question