Question
Cập nhật vào
23 Tháng chín

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

トンチンカン có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này トンチンカン có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question