Question
Cập nhật vào
23 Tháng chín

 • Tiếng Azeri
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tương đối thành thạo
 • Tiếng Georgia
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Georgia

Nói câu này trong Tiếng Georgia như thế nào? To wash face
To brush teeth

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Georgia

 • Tiếng Azeri
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tương đối thành thạo

 • Tiếng Azeri
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tương đối thành thạo

 • Tiếng Georgia

 • Tiếng Azeri
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Georgia như thế nào? To wash face
To brush teeth
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question