Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Tamil
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

pre occupied có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Tamil

  • Tiếng Tamil

  • Tiếng Tamil
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này pre occupied có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question