Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? 台湾いつ行くか決まったら教えますね!

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Nhật Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? 台湾いつ行くか決まったら教えますね!
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question