Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Thái

youtube 태국 영상 좀 알려주세요.

초보자라서 쉬운 일상 대화와 자막을 원합니다.

아동 애니메이션도 좋아요.

감사합니다. :)

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
youtube 태국 영상 좀 알려주세요.

초보자라서 쉬운 일상 대화와 자막을 원합니다.

아동 애니메이션도 좋아요.

감사합니다. :)
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question