Question
23 Tháng chín

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Đâu là sự khác biệt giữa 好啊 是啊 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

何时以及如何使用它们?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 好啊 và 是啊 ?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question