Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Đâu là sự khác biệt giữa かわいい かわいこちゃん ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa かわいい và かわいこちゃん ?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question