Question
23 Tháng chín

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 매달리다. 모자가 매달렸어요 걸리다. 모자가 걸렸어요 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 매달리다. 모자가 매달렸어요 và 걸리다. 모자가 걸렸어요 ?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question