Question
23 Tháng chín

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Đâu là sự khác biệt giữa 以前去超市找過了 、但我找不到
以前去超市找過了 、但我找不到了 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

この場合は「了」は最後に必要ですか?
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 以前去超市找過了 、但我找不到
 và 以前去超市找過了 、但我找不到了 ?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question