Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 입은 바지 입었던 바지 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 입은 바지 và 입었던 바지 ?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question