Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa Do you know what's on her mind? Do you know what's in her mind? Do you know what she's thinking? ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Do you know what's on her mind? và Do you know what's in her mind? và Do you know what she's thinking? ?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question