Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

"좋은 하루 보내고 재미있게 지내세요"

이게 맞아요?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"좋은 하루 보내고 재미있게 지내세요"

이게 맞아요?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question