Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

aircraft的复数到底是aircraft还是aircrafts?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
aircraft的复数到底是aircraft还是aircrafts?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question