Question
Cập nhật vào
23 Tháng chín

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Thái
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? 新媒体运营(←職種)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? 新媒体运营(←職種)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question