Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

There’s huge gulf between those who have growth mindset and those who have fixed mindset.

Does this sound natural?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
There’s huge gulf between those who have growth mindset and those who have fixed mindset.

Does this sound natural?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question