Question
Cập nhật vào
24 Tháng chín

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa bốc hàng dỡ hàng ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa bốc hàng và dỡ hàng ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question