Question
Cập nhật vào
24 Thg 9 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? do you need a fork in order to eat a peach?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? do you need a fork in order to eat a peach?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question