Question
Cập nhật vào
24 Thg 9 2022

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

luem hay để emiu có nghĩa là gì?

câu này là viết tắt à?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này luem hay để emiu có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question