Question
Cập nhật vào
25 Tháng chín

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa đạp lại trả lời ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa đạp lại  và trả lời  ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question