Question
Cập nhật vào
26 Thg 9 2022

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

what would the letter な mean in this context:

軽薄な脅迫

Thank you for answering in advance 😇🙏

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
what would the letter な mean in this context:

軽薄な脅迫

Thank you for answering in advance 😇🙏
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question