Question
Cập nhật vào
26 Tháng chín

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Tôi viết đúng chưa?

tớ không có người yêu, nhưng mà tớ nhớ em yêu anh🤣

I mean “I have no boyfriend, but I remember the phrase ‘I love you’” lol
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Tôi viết đúng chưa?

tớ không có người yêu, nhưng mà tớ nhớ em yêu anh🤣
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question