Question
Cập nhật vào
26 Tháng chín

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Người Việt có thể hiểu phương ngữ miền Bắc (Ngôn ngữ chuẩn), phương ngữ miền Trung và phương ngữ miền Nam không? Mức độ hiểu biết của họ có khác nhau tùy theo khu vực, thế hệ và tầng lớp xã hội không? Cuối cùng, họ chỉ có thể nói chuyện bằng Ngôn ngữ chuẩn?

Có một câu chuyện nói rằng một phiên dịch tiếng Việt không thể hiểu được tiếng địa phương của người khác. Có người Việt nào không thể nói Ngôn ngữ chuẩn không?

Câu trả lời

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Người Việt có thể hiểu phương ngữ miền Bắc (Ngôn ngữ chuẩn), phương ngữ miền Trung và phương ngữ miền Nam không? Mức độ hiểu biết của họ có khác nhau tùy theo khu vực, thế hệ và tầng lớp xã hội không? Cuối cùng, họ chỉ có thể nói chuyện bằng Ngôn ngữ chuẩn?

Có một câu chuyện nói rằng một phiên dịch tiếng Việt không thể hiểu được tiếng địa phương của người khác. Có người Việt nào không thể nói Ngôn ngữ chuẩn không?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question