Question
Cập nhật vào
26 Tháng chín

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Mai Đẹt-ti-ni. For example: muốn gặp Mai Đẹt-ti-ni. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Mai Đẹt-ti-ni. For example: muốn gặp Mai Đẹt-ti-ni. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question